Temel Web Sitesi

     Temel Web Sitesinden kasdımız, ticari ve hizmet kapasite ne olursa olsun web sitesi projesinde olmazsa olmaz krtierleri bu çatı altında toplayıp sizlere temel konsept olarak sunuyoruz.

     Bunlar ;

     Amacına hizmet eden alan adı tedariği ve aktif resmi mail hesaplarının kullanımın sağlanması.

     Google Harita kayıtları

     Firma profil yazısı 

     Firma görselleri

     Firma kamuoyu duyurular platformu

     İletişim

bunların dışındaki kapsam konular daha detaylı ve kurumsal web platformu alanına girdiğinden, bu konu başlığını burada sonlandırıyoruz.


Temel Web Sitesi