Marka Oluşumu

     Yeni kurulan ya da oluşum halinde olan hiçbir değer bir anda marka olamaz. Bu çoğu zaman uzun ve meşakkatli süreçten geçebilir, istisnai durumlarda da çok göz ardı edilen bir durum ve olay ile de bir anda sıçrama yapabilir.

     Yeni kurulan bir işletmenin markalaşma sürecinde ilk ayağı çok sağlam atması gerekir. Kısa ve orta vadede markaya zarar verebilecek her türlü önlem, yapılanma, strateji, reklam ağı ve kurgulama çok iyi hesap edilmelidir. En önemlisi hangi hedefler doğrultusunda marka oluşumuna müsaade edildiğidir.

     Günümüz firma yapılanmalarında marka itibarı bazı durumlarda göz ardı edilmekte ve ticari yapılanma daha çok matematiksel değerlere endeskli olduğundan, markalaşma süreci nedense ulusal kanallara, sosyal medya sitelerine sponsor reklam vererek, fuarlarda etkili stant oluşumu, ya da kısa metrajlı tanıtım filmi ile portföy edinmek üzerine kurgulandığından ve bu süreçte markalaşma süreci de kendiliğinden gelişebilir fikriyatı ile deneme yanılma ve de sistemsiz yapılanma ile gidilmektedir.

     Marka oluşumunda yeni doğan bu bir nevi canlının beslenmeye, yetiştirilmeye, piyasaya sunulmaya, ifade edebilme yeteneğine, emeklemesine, yürümesine, koşmasına belli periyotlarla bakılmalıdır. Zira bir çok vilayette yerel firmalar markayı iş yerine asılan bir tabeladan, kesilen faturada gözüken register işaretinden algılamaktadır. 

     Marka oluşumunda;

     Hedefleriniz, prensipleriniz, bakış açınız, üstlendiğiniz misyon, sosyal sorumluluk, vereceğiniz mesajlardaki etkileşim, imaj, senaryo, empati, sabır, kolayı bulma, akıl oyunu yapmadan, dürüst,kararlı ve de güven verebilecek olan yatırımların meyvesini toplama metodunu iyi analiz etmek gerekir.

     Şayet markalaşmak ve uzun vadeli istikrarı yakalamak için bu alanda ilk adımı atmak ve de markanıza resmi kimlik çıkarmak için ilk ve en ekili adam marka tescilidir ve böyle de olmalıdır diyebiliriz.

Marka Oluşumu