İfade Yeteneği

       Firmalar ne kadar büyük olursa olsun, kamuoyuna kendilerini tam olarak ifede edemektedirler. Bunun başlıca sebepleri;
       Ekibin vizyonel olmaması
       Ürüne tam olarak inanmamaları
       Etkili reklam yapamamaları
       Sürdürülebilirlik politikalarında sıkıntılar
       Pazar istihbarat bilgilerindeki yanılmalar
       Raporlama eksiklikleri
       Stratetik planlamaların objektif olmaması
       Firmada çok başlılık
       Müşteri ilişkilerindeki istikrarsızlık
       Zamanlama Hataları
gibi gibi... Bunları sıralasak sayfalar dolu yanlışlıklar oluşabilir. Önemli olan bu hataları ve eksiklikleri minimuna indirgemek ve ifade olgusunu geliştirebilmek.

İfade Yeteneği