Eskişehir Ajans

     Günümüz dijital çağıda insanoğlu deneme yanılma ile mücadele yerine hazırcılığı tercih ederekyaşamını idame ettirecek şuursuz bir çıkmazın  içine girmiş bulunmaktadır. Tabi bu tembelliğe sevk edenlerin en önemli mimarı Google arama motoru başta olmak üzere, sosyal medya projeleri ve djital çağ gereği e-ticaret platfromlarını peşin sıra belirtebiliriz.

     Dokunmatik ve ergonomik durum arz eden dijital mobil ekranlara gösterilen hassasiyet malesef hayatının gerçekleri olan toplumun fikir, düşünce, yorum,muhakeme, arz-talep dengesi, hayatın matematiğine  ters bir orantıda agresif, yapmacık,negatif unsurların harmanlamasıyla bizleri samimiyetten ve insanlıktan uzaklaştırdı diyebiliriz. Tüm bu durum karşısında her il ya da coğrafi yapıda insanoğlu geçim derdi, fırsatçılık, merhamet ve ruhsal dengeleri alt üst eden tüm ana maddeleri analiz edersek gidişat konusunda zamanı etkili ve verimli kullanamamaktayız. Hizmet alanlarının başında gelen,  avm kültürü, kafe, tatil beldeleri şu kısa hayatta esasen bize kısa fragman gibi olan hayatı sanki hiç ölmeyecek gibi gereksiz ve verimsiz telaşe ve rehaveti de beraberinde getirmektedir. Eskiye namzaran saatler günler, günler haftalar, hatalar da yıllar gibi geçmekte ve bu dijital malesef bizleri düşünce yetisinde uzak kılmaktadır. 

     Alınteri, gayret, hayat şartları ile mücadele yerini hırs ve ihtiraslara bırakarak sonu belli olmayan bir tünelin içinde kısır döngüye sokmakta ve malesef bizler hala uyumaya devam etmekteyiz. 

     Eskiden iş olanakları yerine kırsaldan merkeze göç çok olmasına ve ticari ve sanayi yönden hareket arz eden büyükşehirlerde belli maddi hedefleri tutturan aklı selim kesim artık eskiye özlem duymakta ve uygun zaman diliminde oksijeni bol, stresi az, kendisiyle özdeşleşmiş ve aslını inkar etmeyen kesim bağlı olduğu beldelere yeni yaşam alanları yaparak dönüşe geçenleri aslında takdir etmek gerektiği kanısındayız.

     Tüm bu hayatın gerçeklerinden biri de ayakta kalabilmek için etkili reklam stratejileri oluşturmak, olağan furyaya kaptırmadan aradan akilane sıyrılmayı hedefleyen bazı kurumsal ve vizyonel firmalar dijital ortamları ekonomik bütçelerle kullanarak belirledikleri hedeflere doğru bir ivme ile büyümelerine devam etmektedir. Gerek televizyon, gerek dijital platformlarla kendini unutturmamak, yeni kampanyalarını deklere ederek kısa ve öz sunumlarla kamuoyu karşısında bilinirliğini artırmaktadır. 

     Peki bu reklam sektörünün başlangıç noktasını miad kabul etmek gekirse, matbaanın icadı ile neşriyata ehemiyet verilmesi ile fitili ateşledi diyebiliriz. 

     Dünyada ilk reklam ajansı 19. yüzyılın ortalarına yakın Volney Palmer tarafından kurularak, öncelikle gazete reklamları ile startı verdi diyebiliriz. Daha eveliyatında gazetelerde reklam çalışmaları self servis tabiri ile reklamı veren firma tarafından amiyane tabir ile kör topal hazırlanıp ilgili neşriyata gönderiliyordu.

    Bir nevi aracılık hizmeti olan ajans tabiri stok,üretim tarzı işleyiş yerine müşteri ile son görünüm sağlayacak toplum arasında köprü vazifesi görmekte ve bu trafiği sağlamaktadır.

     Tüm bu çalışmalar yapılırken günü kurtaran esnaf tabiri ile başlayan ajans ve reklam kültürü zamanla planlama, strateji, hedefin tesbiti, mecralarla direkt koordinasyon gibi tüm organları devreye alarak bütünleşik bir ajans hüviyetini almıştır.

     Peki Eskişehir'deki ajanslar tüm bu gelişmeler karşısında güncel teknolojiye cevap verebilmek ve diğer şehir ya da ülkelere beyin göçünü önlemek için gerekli önlemleri alıyor mu der isek bu tartışmaya açık bir durum diyebiliriz. Malesef bulunduğumuz coğrafya reklam ve ajans kültürü yönünden bir furya teşkil ettiğinden üretkenlik, empati, projeye sahiplenme, korodinasyon alanında müşterilere malesef bazen ciddi sıkıntılar çıkarabilmektedir. Hakim olunmayan sektör ile çalışmak ilgili reklam ajansını amatör bir konuma getirdiğinden bunun farkında olsa bile etkili kararlar ve çözüm yolları ile telafi ve özür çözümleri üretme konusunda malesef geri kalmış konumdayız. 

     Her sektörde olduğu gibi ajans hizmetinde de iş disiplini, iletişim, projeye sadakat, heyecan ve saygı unsurlarından birinin kaybı projenin selameti açısından etkili sonuç doğurmamaktadır.

     Eskişehir' deki ajanslardan biri olan Forse Reklam ve Bilgi Ajansı, müşterisinden gelen az ve sağlıksız bilgilerle çözüm odaklı nice başarılı projelere imza atımıştır lakin kendi alanımızda çok iyiyiz diyemeyiz. Kendisimizi reklam ajansı alanında geliştirmeye devam etmekte ve hakim olmadığımız kulvarlardan uzakta durup, verdiğimiz tahhütleri mümkün mertebe yerine getirme gayretindeyiz. Hiçbir müşteri, meslektaş ya da ademoğluna kesinlikle art niyet ve çıkar ilişkimiz söz konusu değildir.

     Eskişehir ajans olarak bizler daha çok projelerin interaktif boyutu ile ilgilenmekte ve bu alanda hizmet verebilmekteyiz. Hakim olmadığımız ya da kontrolümüzün dışındaki ürün ya da projelerle ilgilenmemekteyiz.

    Açıkçası piyasaya sunmayı düşündüğünüz bir projeniz var ise bunun tutarlılığı söz konusu değilse net bir dille bu projenin kamuoyunda kabul görmeyeceğini ifade etmekten çekinmeyiz. Şayet ısrar durumunda işi almak için değil,  doğabilecek riskleri ve olumsuz taraflarını da belirtmek vicdani bir sorumluluğumuzdur. Zaten bu Eskişehir'in ilk bilgi ajansı olmanın bir mührüdür.

Eskişehir Ajans